مشتریهای ما

دانشگاه امیرکبیر شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی دانشگاه صنعت نفت دانشگاه صنعتی سهند پژوهشگاه صنعت نفت دانشگاه علم و صنعت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری پارک فناوری پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه اصفهان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران دانشگاه شریف دانشگاه شیراز پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان

CONTROL VALVE


شرکت الکترونیک پیشرفته هرمان در زمینه مشاوره و تامین و تجهیز انواع و اقسام کنترل ولو‌ها و اکچویتورهای آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی از کمپانی‌های معتبر دنیا از جمله BADGER, SAMSON, FISCHER, ARI ARMATUREN و MASONEILAN فعالیت داشته و به منظور آشنایی بیشتر مراکز آزمایشگاهی R&D و صنعتی کشور در زمینه انتخاب کنترل ولو و سایر متعلقات آن از جمله پوزیشنر، اکچویتور، لیمیت سوئیچ و تسهیل امر انتخاب کنترل ولو مناسب اطلاعات کلی زیر را در اختیار کاربران گرامی قرار می‌دهد.

سفارش کالاسفارش کالا

CONTROL VALVE

از فیلد زیر میتوانید Cv را محاسبه کنید

Upstream Absolute Pressure (Bara):
ΔP Pressure Diffrence (Bara):
Upstream Temperature (Kelvin):
Mass Flow Rate (Kg/hr):
Density of medium (For gas Density at 0 ° C & 1 atm)(Kg/m3):